Innan du sätter igång med renoveringen av ditt badrum finns det några saker du behöver förbereda. Vilka typer av förberedelser du behöver göra beror bland annat på hur du bor samt om du kommer ta hjälp av entreprenörer eller genomföra renoveringen på egen hand.

Läs vidare och lär dig allt om vilka förberedelser du behöver ha koll på inför badrumsrenoveringen. 

Förberedelser när du tar hjälp av entreprenör

När badrummet ska renoveras och du tar hjälp av behörig entreprenör finns det några saker du behöver förbereda, både för att underlätta för entreprenören men också för att ditt nya badrum ska leva upp till alla dina förväntningar. Genom att ge entreprenören en detaljerad plan över vad du vill ha och vilka mått de har att arbeta med kommer processen att underlättas avsevärt för båda parter. 

Ju mer förberedd du är, desto mer effektiv kommer renoveringen bli. 

Förberedelser när du ska renovera badrummet själv

Säkerheten är en viktig fråga när det kommer till hur du ska prioritera och planera när du ska renovera ditt badrum på egen hand. Förutom att läsa på och följa gällande branschregler för renovering av våtrum till punkt och pricka behöver du kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om din försäkring gäller vid eventuella skador som uppstår under renoveringens gång. 

En annan viktig förberedelse du behöver göra är att kontakta elektriker, eftersom du som privatperson inte får utföra eljobb själv. Du behöver också hitta en lämplig rörmokare som kan hjälpa dig med rörkopplingar. 

Undersök om du har rätt till rotavdrag

För att undersöka om du har rätt att använda rotavdraget när du ska renovera ditt badrum kan du enkelt gå in på Skatteverkets hemsida och läsa mer om vad som gäller. Visar det sig att du har rätt till rotavdraget får du dra av 30 procent av arbetskostnaden.