Kostnaden för en badrumsrenovering varierar beroende på faktorer som till exempel storlek, val av material och val av entreprenör. Läs vidare och ta reda på hur mycket en badrumsrenovering kostar egentligen. 

Så mycket kostar en badrumsrenovering

För att ge dig ett konkret exempel på vad en badrumsrenovering kan komma att kosta har vi valt att utgå från en badrumsrenovering av ett badrum på 4 kvadratmeter utförd enligt svenska byggnormer. Vi har också räknat med att renoveringen genomförs av arbetskraft som är behörig, har rätt kunskap för att utföra jobbet och har försäkring. 

Vi utgår också från att badrumsrenoveringen utförs i Stockholmsområdet och antar då att kostnaden per timme för en behörig hantverkare ligger på 500–700 kronor per timme. Målare och rivare har en lägre timkostnad medan rörmokare och elektriker har en högre timkostnad. 

Arbetet: 220h*700 = 154 000 kronor

Material: 30 000 kronor

Sophantering: 6 000 kronor

Transport: 2 000 kronor

Den totala kostnaden för en badrumsrenovering: 192 000 kronor. 

Enligt branchstandard får du 10 års garanti på en badrumsrenovering. Efter 10 år går ersättningsnivån för eventuella skador ner år efter år. När det har gått 20 år sedan renoveringen anser försäkringsbolagen att badrummets tekniska livslängd är uppnådd, vilket gör att försäkringsersättningen blir näst intill obefintlig vid eventuella skador.

ROT-avdrag

Enligt Skatteverkets regelverk kring rotavdraget kan du räkna bort 30 % av den avdragsgilla arbetskostnaden. Utifrån räkneexemplet ovan kan du då räkna bort 57 600 kronor och i stället räkna med att din badrumsrenovering kommer att landa på 134 400 kronor. 

Viktiga faktorer som påverkar priset på din badrumsrenovering

Räkneexemplet ovan är som sagt bara ett exempel och det finns flera andra viktiga faktorer som påverkar det slutgiltiga priset för din badrumsrenovering. Och viktigt att komma ihåg är att priset utgår från en badrumsrenovering som utförs av behöriga hantverkare inom Stockholmsområdet. 

Badrummets storlek påverkar priset 

Storleken på ditt badrum påverkar allt som oftast priset på renoveringen. Även om priset i slutändan varierar behöver ett större badrum mer material än ett mindre, vilket i sin tur gärna slutar med en dyr prislapp. 

Men förutom storleken på ditt badrum spelar även ditt val av material in när det kommer till hur dyr din badrumsrenovering kommer att bli. 

Val av material

Vad du väljer för material till ditt nya badrum spelar också stor roll när det kommer till hur mycket din badrumsrenovering kommer att kosta dig. Och vilka material du bör välja beror helt på din budget. Spelar inte pengar någon roll kan du välja precis vilka material du känner för men behöver du hålla dig till en fast budget sitter vi på några smarta råd som vi vill dela med oss av till dig. 

En bra sak att tänka på när du inte vill att notan ska springa iväg när du renoverar ditt badrum är att lägga mer pengar på materialet till golvet än materialet till väggarna. Anledningen till detta är att golvet används i högre utsträckning och slits ner snabbare, till skillnad från väggen som varken används eller slits särskilt mycket. Genom att du till exempel väljer att måla väggen i badrummet kan du se till att det finns pengar över till ett dyrare klinkersgolv. 

Men materialen är så många fler än bara till väggar och golv. När det kommer till renovering av badrum behöver du också välja och prioritera bland kommoder, blandare, speglar, toalettsitsar, badkar eller dusch samt värmelösningar som golvvärme och handdukstork. Så välj material med omsorg. Kanske kan du till och med hitta ett helt nytt badrum på andrahandsmarknaden?

Priset beror på vilken stad du bor i 

Förutom storlek, material och val av entreprenör påverkas priset på din badrumsrenovering av var du bor. I storstäderna är priserna för en badrumsrenovering inte helt oväntat högre, medan du kan komma undan lite billigare för boende i en mindre stad eller ett samhälle.