Du får renovera ditt badrum på egen hand så länge du följer någon av branschreglerna Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) eller GVK:s Säkra våtrum. Genom att följa någon av dessa två branschregler lever du upp till försäkringsbolagens krav på att renoveringen av badrummet ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt. 

Kolla med försäkringsbolaget innan du börjar renovera badrummet själv 

För att du ska vara helt på den säkra sidan när du ska renovera ditt badrum på egen hand är det viktigt att du pratar med ditt försäkringsbolag innan du sätter igång. Beroende på vilket försäkringsbolag du är kund hos kan det vara så att ditt försäkringsbolag bara ersätter eventuella skador som uppstår under renoveringens gång om jobbet utförts av en behörig fackman. 

Du behöver bo i villa eller bostadsrätt för att renovera badrummet själv

Bor du i villa får du renovera ditt badrum när och hur du själv vill, så länge du följer branschreglerna och ser till att du är tillräckligt försäkrad för att få ersättning vid eventuell skada på badrummet under renoveringens gång. Du får också renovera ditt badrum om du bor i bostadsrätt, dock kan det ibland vara inskrivet i föreningens stadgar att det på grund av olika anledningar inte är tillåtet eller att du bör följa vissa regler för att det ska vara möjligt. Kolla med din bostadsförening innan du sätter igång med din badrumsrenovering.

Bor du i hyresrätt får du inte renovera ditt badrum själv. I stället är det hyresvärden som bestämmer om och när det är dags för ditt badrum att renoveras. Tycker du att ditt badrum är i behov av en renovering bör du kontakta din hyresvärd som i sin tur tar ett beslut om en badrumsrenovering är aktuell eller inte. 

Är det så att du bor i en hyresrätt med ett mycket slitet badrum som borde renoveras utan att din hyresvärd själv tycker att en renovering är nödvändig kan du vända dig till Hyresgästföreningen för stöd och rådgivning i frågan.